Houding
Een slechte houding is een van de redenen waarom veel mensen klachten krijgen aan het bewegingsapparaat. Het is dus belangrijk om ook hier aandacht aan te besteden als u wilt voorkomen dat u klachten krijgt of wanneer u van klachten af wilt. Wij zullen dit met u bespreken en waar nodig advies en oefeningen meegeven. Wij hebben hieronder een aantal algemene feiten voor u op een rij gezet.

Zitten
Tijdens het zitten wordt de rug al gauw 1 ½ - 2 keer zo zwaar belast als bij staan omdat het bekken naar achteren kantelt en de lendenen afgevlakt worden. Om uw rug zo min mogelijk te belasten is het van belang om de natuurlijke kromming van de wervelkolom te bewaren. Een goede stoel of een speciaal kussen op de stoel kan u hierbij helpen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat u op een "goede" stoel ook altijd "goed" zit.

Liggen
De slaapfase dient ondermeer om lichaam en geest de kans te geven om te herstellen van de dag. Tijdens het liggen is de druk op de tussenwervelschijven het kleinst, de schijven kunnen dan vocht en voeding opnemen, zodat ze hun elasticiteit kunnen bewaren.
De ideale slaaphouding is afhankelijk van persoonlijke lichaamsfactoren.
Slapen op de buik is voor iedereen af te raden. Het zelfde geldt voor slapen met de armen boven het hoofd of het hoofd rustend op de arm.
Liggen en lezen is een slechte combinatie – wilt u op bed lezen ga dan zitten aan het hoofdeinde met een kussen in de rug.

Staan
Staan kan erg vermoeiend zijn voor de spieren in de rug.  Door een goede basis te creëren vanuit de voeten wordt de rug minder zwaar belast. Sta daarom altijd met uw gewicht gelijkmatig verdeeld over beide voeten.

Tillen
Wanneer u iets moet tillen is een goede techniek heel belangrijk. Maak geen draaiende bewegingen als u iets optilt. Buig vanuit de knieën en pak het voorwerp stevig vast terwijl u de onderrug recht houdt. Houd het voorwerp zo dicht mogelijk tegen het lichaam aan.