Armen
Vanuit de nek gaan zenuwen naar de arm. Een bewegingsstoornis in de nek kan tot irritatie van deze zenuwen leiden en resulteren in een uitstraling naar de schouders en armen. Een wervelblokkade in de nek kan ook een medeoorzaak zijn voor een tennisarm, golfersarm, muisarm en carpaaltunnel syndroom. Tintelingen in de vingers of een krachteloos gevoel in de arm kunnen hun oorzaak in de nek hebben.
Wij zijn opgeleid in het behandelen van deze problemen. Vaak kan de pijn in korte tijd verlicht worden door de functiestoornis te herstellen. Hierdoor wordt de irritatie van de zenuw weggenomen en verdwijnen de pijn, tintelingen, stijfheid en andere symptomen.RSI
RSI (Repetitive Strain Injury) is een overkoepelende naam voor een aantal specifieke pees-, zenuw- en spiergerelateerde aandoeningen van de nek en arm zoals tennisarm, golfarm, muisarm en carpaaltunnel syndroom.
Afhankelijk van de aandoening is er pijn, tintelingen, stijfheid of gevoelloosheid in de nek, schouder, armen en handen.
RSI wordt veroorzaakt door het steeds weer herhalen van dezelfde bewegingen en het te lang zitten of staan in een bepaalde houding. Een verkeerde (werk) houding, herhaalde bewegingen, een statische functie van de nek- en borstwervelkolom, bewegingsbeperkingen in gewrichten zoals de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom doen alle aanvankelijk niets met het lichaam. Maar wanneer dit aanhoudt raakt het zenuwstelsel geïrriteerd en kunnen er RSI-klachten ontstaan. Naast het herhaaldelijk belasten van dezelfde spiergroepen, spelen ook andere factoren zoals grote werkdruk, gebrek aan afwisseling in dagelijkse werkzaamheden, weinig pauzes, slechte werkomstandigheden, vroegere trauma’s, foute slaaphouding, moeheid, slecht dieet, roken en stress een rol. Het voorkomen van RSI vergt dus aandacht voor al deze factoren. Aanvankelijk treden de klachten op tijdens of vlak na het werk, maar verdwijnen ook weer, geheel of gedeeltelijk, na enige rust.  Later is er geen relatie meer met het uitvoeren van bepaalde taken en kan de pijn op elk moment optreden. Het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden wordt moeilijker en in sommige gevallen kan er krachtverlies optreden. De klachten verdwijnen na lange rust. Uiteindelijk houdt de pijn aan. Hierdoor is werken vaak niet meer mogelijk. Er is een duidelijk krachtverlies in armen en handen en slapen is vaak moeilijk.
Wij zijn gespecialiseerd in het analyseren en behandelen van functiestoringen in het zenuwstelsel. Door middel van gedoseerde manipulatieve technieken worden bewegingsbeperkingen in zowel wervelkolom als ledematen behandeld met als doel het zenuwstelsel normaal te laten functioneren en de beweeglijkheid te verbeteren.Frozen shoulder
Zoals de naam aanduidt, is dit een aandoening waarbij de bewegingsvrijheid van de schouder sterk beperkt is. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden veel moeite kosten. Een frozen shoulder ontstaat door langdurige overbelasting van het schoudergewricht. Hierdoor wordt het gewricht geïrriteerd. Als reactie hierop verkrampen de spiergroepen rondom de schouder en wordt de beweging ervan beperkt. Als de verkramping van de spieren te lang aanhoudt, kunnen de spiergroepen verkorten waardoor een normale beweging van de schouder niet meer mogelijk is.Tennisarm / tenniselleboog
De tenniselleboog is een veel voorkomende blessure. Deze blessure komt niet alleen bij tennissers voor. Het is een overbelastingssyndroom, ofwel RSI. Dit houdt in dat de pees van de spieren aan de buitenkant van de onderarm is overbelast. Deze spieren lopen over het polsgewricht en hechten aan op de buitenkant van de elleboog. De pijn is voornamelijk voelbaar aan de buitenkant van de elleboog en straalt vaak uit naar de onderarm.
Golfarm / golfers elleboog
Net als bij de tennisarm heeft de golfarm ook niet altijd met de golfsport te maken. Overbelasting van de spiergroepen aan de binnenkant van de arm is de oorzaak. De pijn is voelbaar aan de binnenkant van de elleboog en straalt vaak uit naar de onderarm.
Muisarm
De muisarm is een combinatie van het Carpaal Tunnel Syndroom en de tennisarm. De oorzaak is niet alleen het intensieve gebruik van een computermuis, maar ook de houding die iemand bijvoorbeeld achter de computer heeft. De pijn is voornamelijk te voelen in de onderarm, pols, hand en vingers.Carpaal tunnel syndroom

Door de pols lopen zenuwbanen die door overbelasting onder druk komen te staan. Er ontstaat een beknelling van de zenuw die door de tunnel van de pols loopt. Het gevolg is pijn die voornamelijk in de pols, hand en vingers te voelen is.
Muisarm
De muisarm is een combinatie van het Carpaal Tunnel Syndroom en de tennisarm. De oorzaak is niet alleen het intensieve gebruik van een computermuis, maar ook de houding die iemand bijvoorbeeld achter de computer heeft. De pijn is voornamelijk te voelen in de onderarm, pols, hand en vingers.Hernia
Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Het is een veel voorkomende aandoening van de lage rug, die slechts in circa 50% van de gevallen gepaard gaat met klachten. Ook in de nek kunnen hernia’s ontstaan. In de bovenrug komen hernia’s nauwelijks voor.
De tussenwervelschijf is opgebouwd uit vele lagen aan de buitenkant, en in het midden een materiaal dat vergeleken kan worden met gel. Een hernia ontstaat doordat het zachte binnenste deel kracht uitoefent op de buitenste lagen. In een vroeg stadium puilen de laagjes iets uit, in een later stadium kan de "gel" door de laagjes heen komen via kleine scheurtjes. De scheurtjes kunnen ontstaan door verkeerde belasting van de wervelkolom. Hernia's kunnen plotseling ontstaan, maar meestal ontstaat een hernia geleidelijk door het langdurig verkeerd functioneren van de wervelkolom. Wanneer er tijdig wordt ingegrepen zijn deze klachten vaak te voorkomen.
Alleen in de buitenste 1/3 van de tussenwervelschijf zitten gevoelszenuwen. Irritatie hiervan veroorzaakt alleen pijn in de rug zonder uitstraling. De uitstraling wordt veroorzaakt doordat de uitstulping tegen zenuwwortels drukt. De klachten van een hernia kunnen verschillen, afhankelijk van welke zenuw wordt geïrriteerd. Hernia's in de lage rug geven vooral uitstraling naar de benen (bijvoorbeeld tintelingen of gevoelloosheid) en kunnen zelfs voor verlamming zorgen (bijvoorbeeld een klapvoet). Ze kunnen symptomen geven die in eerste instantie niet opvallen (bijvoorbeeld verminderde reflexen). Hernia’s in de nek geven uitstraling naar de armen.
De meeste herniaklachten zijn goed te behandelen met chiropractie zonder dat er een operatie nodig is. De diagnose kan meestal gesteld worden door middel van een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Bij twijfel of om de ernst te beoordelen kunnen verdere onderzoeken nodig zijn. Een hernia is niet zichtbaar op een röntgenfoto, maar op een CT of MRI scan is een hernia en eventuele afknelling van een zenuwwortel goed te zien.Blessures

Door regelmatig op eigen niveau te sporten/bewegen kunnen veel lichamelijke klachten voorkomen worden. Hierbij bestaat altijd een risico om geblesseerd te raken als gevolg van een plotseling foute beweging of herhaaldelijk foute belasting, denk hierbij aan de houding maar ook materiaalkeuze (schoenen, racket etc).
Wij kunnen de meeste sportspecifieke klachten goed behandelen. Het belangrijkste is het achterhalen van de oorzaak van de klacht. Uiteraard wordt ook ingegaan op oorzaken die door eventueel verkeerde materialen veroorzaakt zijn. Wij behandelen zowel klachten aan de wervelkolom als ledematen.
Om goed te kunnen functioneren in sport en andere activiteiten is het belangrijk dat het lichaam optimaal functioneert. Dit geldt voor de beweeglijkheid van alle gewrichten in het lichaam, maar ook de aansturing van de spieren is van groot belang. Als een spier niet goed wordt aangestuurd door het zenuwstelsel dan kan deze spier niet zo snel reageren als zou moeten. Dit leidt vaak tot blessures. Het functioneren van het zenuwstelsel wordt sterk beïnvloed door het functioneren van de wervelkolom. Door preventief de functie van de wervelkolom te controleren en waar nodig corrigeren kunnen wij u helpen blessures te voorkomen.