Osteoporose
Bot is een levend weefsel dat zichzelf voortdurend vernieuwt. Osteoporose of botontkalking is een natuurlijk verschijnsel, waarbij een versterkte afbraak van het botweefsel plaatsvindt. Kalkopname in de botten wordt door hormonen geregeld. Deze hormoonfunctie verandert bij vrouwen na de menopauze. Vandaar dat osteoporose vooral bij vrouwen boven de 50 jaar voorkomt. Osteoporose kan ook ontstaan als gevolg van immobilisatie of  bepaalde medische behandelingen zoals het langdurig gebruik van corticosteroïden en anti-epileptica.
Mensen met osteoporose kunnen door een klein ongelukje een bot breken. Door iets op te tillen of op een ongelukkige manier van een stoep af te stappen, kan zomaar een wervel breken met als gevolg dat de wervel inzakt (een compressiefractuur).
Osteoporose kan niet genezen worden, maar door regelmatige lichaamsbeweging en een evenwichtige voeding vermindert het risico op osteoporose. Met name calcium (bijvoorbeeld groene groenten, sardines en noten) en vitamine (blootstelling aan zonlicht) is belangrijk.
Roken, alcohol, koffie en zoutrijke  voeding zijn ongunstig voor het bot omdat ze de opname van calcium verminderen.
Osteoporose is geen contra-indicatie voor een bezoek aan de chiropractor. De behandeling van klachten bij patiënten met osteoporose is mogelijk door zachtere technieken en behandelingen toe te passen. Tevens kunnen wij u helpen in het kader van valpreventie en het optimaliseren van het evenwicht.